Linux proxy erişim problemi

Linux sisteminizde tüm network yetkilendirmeleri doğru yapılsa bile sudo ile çalıştırmak istediğiniz bir komut 'Connection' hatası alıyorsa -E parametresini kullandığınızdan emin olun.

apt-get update vb. gibi komutlarda ağ ayarları anlamında herşey doğru olmasına rağmen hata alırsanız, bu büyük ihtimalle proxy kullandığınız ağda problemin http_proxy gibi çevre değişkenlerinin sunucunun sudo bağlamına parametre olarak geçirilmemesinden dolayıdır.

Örneğin; sudo -E apt-get update

Furkan ÇALIŞKAN

Read more posts by this author.