Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Furkan ÇALIŞKAN


NSM, DFIR, WebPen, coding and stuff

Linux proxy erişim problemi

Linux sisteminizde tüm network yetkilendirmeleri doğru yapılsa bile sudo ile çalıştırmak istediğiniz bir komut 'Connection' hatası alıyorsa -E parametresini kullandığınızdan emin olun.

apt-get update vb. gibi komutlarda ağ ayarları anlamında herşey doğru olmasına rağmen hata alırsanız, bu büyük ihtimalle proxy kullandığınız ağda problemin http_proxy gibi çevre değişkenlerinin sunucunun sudo bağlamına parametre olarak geçirilmemesinden dolayıdır.

Örneğin; sudo -E apt-get update


About the author

Furkan ÇALIŞKAN


Discussions

comments powered by Disqus